The Art of House Clearing

dátum

2023.04.14.
Már elmúlt.

időpont

18:00 - 20:00

Résztvételi díj

120.00 EUR

helyszín

Prague
Czech Republic

helyszín 2

online (zoom)

DESCRIPTION

FOR CZECH PLEASE SCROLL DOWN  ↓↓↓

 

Can’t get a good night’s sleep, weird noises keep you awake, can’t seem to shake off the feeling that somebody is watching you and / or standing in the corner of your room? You get goosebumps in a certain area of your house when you pass by it, or it suddenly gets cold / hot and dense in a room? Your pet keeps staring into thin air as if it was seeing something?

 

Your kid wakes you up each night crying, has nightmares way too often, talks to imaginary friends and perhaps even sees ghosts in your home? Objects are falling off the shelves, your things are missing, relocating or breaking too often? Electrical devices going nuts? You just found out you live on a land where a battle has taken place or there is a cemetery nearby and can’t stop the anxiety anymore?

 

Did you know there is a different possibility available? Haunted houses, ghosts, past occurrences bleeding through time is all part of the natural ecosystem of the planet. For centuries it has been common knowledge that these things exist and now it’s time to learn pragmatic tools which will assist you to handle even the nastiest of your fears.

 

The Spirit world is nothing to be afraid of, it is actually full of miracles and kindness, it is the uneducation and fear that keeps us from receiving that. Did you know that even the house you live in is an entity in itself? It has preferences, feelings, desires and a whole personality. Would you like to learn to cooperate with it and ask it to contribute to you even financially? Are you ready to become the best equipped ghostbuster who actually gets paid by the ghosts themselves? 

 

If you are looking for modern, pragmatic and easy to learn tools to navigate the unawareness of this world beyond the stereotypical lies and start using the Spirit world to your own advantage instead of being at the effect of it, I’d like to invite you to a different possibility during this 2 hours long Introduction to the Art of House Clearing, an interactive class with all your questions welcomed.

 

About the facilitator:

 

Hello, my name is Lili Valkusz and I have been seeing ghosts since I was a little kid. I spent more time talking to the invisible than to ‘real’ people. I was lucky enough to have parents who supported me and through their curiosity I kept learning. Yet they did not have the tools necessary to guide me. I spent my teenage years trying to shut off my abilities and be normal, which resulted in mental and psychical problems until I discovered Shannon O’Hara, the founder of Talk to the Entities tools. Her very different approach to the topic saved my life, my diseases disappeared when I reconnected to my abilities and I can finally say I know how to be a space that dissolves the judgement built around these topics. Is now the time for something truly different?

 

TIME & DATE

14th April 2023, 6-8 pm

 

VENUE

Vodičkova 682/20, Prague, Czech Republic

 

PRICE

100% country pricing 150 €

80% country pricing 120 €

2800

The price also includes video- and audio recording of the class with written pdfs of the clearings. By participating you agree to the terms and conditions and the audio- and video release.


 

Nemůžete spát, budí vás divné zvuky, nemůžete se zbavit pocitu, že vás někdo sleduje anebo stojí v rohu vašeho pokoje? Naskakuje vám husí kůže v určité části vašeho domu, když jím procházíte, nebo se najednou v místnosti ochladí či oteplí a zhoustne to? Váš mazlíček stále zírá do vzduchu, jako by něco viděl?

 

Vaše dítě vás každou noc budí s pláčem, má příliš často noční můry, mluví s imaginárními přáteli a možná dokonce vidí u vás doma duchy? Padají předměty z polic, chybí vám věci, přemisťují se nebo se příliš často rozbíjí? Zbláznila se vám elektrická zařízení? Právě jste zjistili, že žijete na půdě či pozemku, kde se kdysi odehrála bitva nebo je poblíž hřbitov, a vy nemůžete zastavit úzkosti?

 

Věděli jste, že existuje i jiná možnost? Strašidelné domy, duchové, minulé události krvácející časem, to vše je součástí přirozeného ekosystému planety. Po staletí bylo všeobecně známo, že tyto věci existují, a nyní je čas naučit se pragmatické nástroje, které vám pomohou zvládnout i ten nejhorší z vašich strachů.

 

Duchovní svět není nic, čeho bychom se měli bát, je ve skutečnosti plný zázraků a laskavosti, je to nevzdělanost a strach, co nám brání to přijmout. Věděli jste, že i dům, ve kterém bydlíte, je entita sama o sobě? Má preference, pocity, touhy a celou osobnost. Chtěli byste se s ní naučit spolupracovat a požádat ji, aby vám přispěla i finančně? Jste připraveni stát se tím nejlépe vybaveným krotitelem duchů, který je ve skutečnosti placen samotnými duchy?

 

Pokud hledáte moderní, pragmatické a snadno naučitelné nástroje, jak překonat nevědomost tohoto světa za stereotypními lžemi a začít používat duchovní svět ve svůj vlastní prospěch namísto toho, abyste byli pod jeho vlivem, ráda bych vás pozvala k jiným možnostem během tohoto 2hodinového interaktivního kurzu Úvod do umění čištění domů, kde jsou vítány všechny vaše otázky.

 

O facilitátorovi:

 

Dobrý den, jmenuji se Lili Valkusz a od malička vídám duchy. Strávila jsem více času mluvením s neviditelnými než “skutečným”‘ lidmi. Měla jsem štěstí na rodiče, kteří mě podporovali a díky jejich zvědavosti jsem se stále učila. Přesto neměli potřebné nástroje, aby mě vedli. Strávila jsem léta dospívání tím, že jsem se snažil vypnout své schopnosti a být normální, což vedlo k mentálním a psychickým problémům, dokud jsem neobjevil Shannona O’Hara, zakladatelku nástrojů Talk to the Entities. Její velmi odlišný přístup k tématu mi zachránil život a moje nemoci zmizely, když jsem se znovu napojila na své schopnosti a konečně mohu říci, že vím, jak být prostorem, který rozpouští soudy vybudované kolem těchto témat. Je nyní čas na něco opravdu jiného?

 

ČAS a DATUM

  1. dubna 2023, 18-20h

 

MÍSTO

Vodičkova 682/20, 110 00 Nové Město, Czechia

 

CENA

100% country pricing 150 €

80% country pricing 120 €

2800 Kč

 

Cena také zahrnuje video a audio nahrávku kurzu s psanými pdf clearingy. Svojí účastí souhlasíte s podmínkami a zveřejněním audio a video záznamu.

EVENTS

H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2

1

Ekkor nincs esemény

2

Ekkor nincs esemény

3

Ekkor nincs esemény

4

Ekkor nincs esemény

5

Ekkor nincs esemény

6

Ekkor nincs esemény

7

Ekkor nincs esemény

8

Ekkor nincs esemény

9

Ekkor nincs esemény

10

Ekkor nincs esemény

12

Ekkor nincs esemény

13

Ekkor nincs esemény

14

Ekkor nincs esemény

15

16

Ekkor nincs esemény

21

Ekkor nincs esemény

22

Ekkor nincs esemény

23

Ekkor nincs esemény

24

Ekkor nincs esemény

25

Ekkor nincs esemény

26

Ekkor nincs esemény

27

Ekkor nincs esemény

28

Ekkor nincs esemény

29

Ekkor nincs esemény

30

Ekkor nincs esemény

31

Ekkor nincs esemény